Privacy verklaring

PRIVACY VERKLARING d.d. 24 mei 2018

Welke persoonsgegevens verwerkt Duran & Snel Organisers?

Duran & Snel Organisers kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Duran & Snel Organisers, en/of omdat u deze zelf heeft opgegeven via de website, via de mail, via de telefoon of via een persoonlijke ontmoeting aan Duran & Snel Organisers verstrekt. Duran & Snel Organisers kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw geboortedatum
– Uw BSN nummer
– Uw IP-adres

Het streven is om niet meer gegevens te verwerken en bewaren dan noodzakelijk is voor de uitvoering van het werk.

Waarom heeft Duran & Snel Organisers deze gegevens nodig?

Duran & Snel Organisers verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Duran & Sen Organisers uw persoonsgegevens, en specifiek het BSN nummer en de geboortedatum, gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, of in opdracht van de Gemeente Haren, doorgaans bestaande uit administratieve, organisatorische, financiële  en/of maatschappelijke dienstverlening.

Hoe lang bewaart Duran & Snel Organisers deze gegevens?

Duran & Snel Organisers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Met welke anderen deelt Duran & Snel Organisers deze gegevens?

Duran & Snel Organisers verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Welke gegevens verzamelt Duran & Snel Organisers via haar website?

Duran & Snell organisers heeft haar website laten checken op beveiliging. We hebben een beveiligingsplugin die IP adressen verzamelt wat wettelijk is toegestaan. Duran & Snel Organisers maakt geen gebruik van Google Analytics en geen gebruik van cookies. Wel wordt er via het You Tube filmpje op home page gegevens via een tracker. Als u dit niet wilt kunt u dit blokkeren door het installeren van een plugin zoals Ghostery in de browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Duran & Snel Organisers. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Duran & Snel Organisers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Duran & Snel Organisers maakt gebruik vanee n betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerdehanden vallen. De beperkte fysieke informatie die wij nodig hebben voor het uitvoeren van het werk wordt veilig achter slot en grendel bewaard en de noodzakelijke digitale informatie opgeslagen (‘in the cloud’), en is met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Duran & Snel Organisersverz amelde persoonsgegevens, neem dan contact met Duran & Snel Organisers op via het contactformulier.